Kom genieten van de bloemrijke akkerranden. Deze vormen kleurrijke linten door het landschap van Voorne-Putten. Agrariërs zaaien een strook akkerrand in met bloeiende bloemen en kruiden. Deze zijn niet alleen prachtig om te zien, ze zijn ook uiterst nuttig doordat ze insecten weglokken van de gewassen.

Boeren hoeven daardoor minder gewasbeschermingsmiddelen te spuiten. Dat is hard nodig, gezien de alarmerende berichten over een onrustbarende daling van het aantal insecten. Naast boer en insecten profiteren ook akkervogels en andere dieren van de bloemrijke akkerranden.

Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water terecht komen.

Met de bloemrijke akkerranden wordt een vijftal doelen gerealiseerd:

  • verduurzaming van gewasbescherming op Voorne-Putten
  • zorgen voor meer biodiversiteit in de randen op de akkers van Voorne-Putten
  • waterkwaliteit helpen verbeteren in de sloten rondom de akkers
  • zorgen voor een fraai landschap dat wordt gewaardeerd door boeren, burgers en recreanten
  • zorgen voor meer voedselaanbod voor bestuivende insecten zoals hommels en (solitaire) bijen