Ook vriend worden van het voedselbos en zo ruimte geven aan meer biodiversiteit?

Door o.a. schaalvergroting in de landbouw, is de biodiversiteit enorm achteruit gegaan. Veel mensen weten niet meer waar ons voedsel vandaan komt en hoe dit samenhangt met de natuur om ons heen. Het is onze ambitie een stukje wildernis terug te brengen tussen de klei-akkers en tegelijkertijd een oeroude manier van voedsel oogsten nieuw leven inblazen. Hiervoor werken we samen met een ecoloog, de Vogelbescherming, Uilenwerkgroep Voorne-Putten en de Provincie Zuid-Holland.

In 2018 hebben wij – met succes – een bos opgericht met crowdfunding. In totaal 80 fruit- en notenbomen werden aangeplant. Crowdfundingvoornatuur.nl.

In 2019 willen wij verder gaan met planten en hiervoor crowdfunden, want er passen nog veel meer bomen op 3 ha. Doe mee! Kijk voor meer informatie over het project en de mogelijkheden om bij te dragen op www.crowdfundingvoornatuur.nl. Elke donatie wordt door de Provincie Zuid-Holland verdubbeld dus dat plant lekker door. Vergeet ook niet om ons een Like op Facebook te geven.

Doneer en plant mee!

Voedselbos Oudenhoorn. Brielsche Courant 24-10-2018